LVIS-peruskorjauksen työnaikainen valvonta

LVIS-peruskorjauksen työnaikainen valvonta

Rakennuttajakonsultti hoitaa urakan työnaikana

  • kohteen yleisvalvonnan
  • työmaakokousten pitämisen pöytäkirjoineen
  • urakoitsijoilta tulleiden laskujen tarkastamisen ja hyväksynnän
  • vastaanotettavien kohteiden ennakkotarkastukset
  • vastaanottotarkastuksen järjestäminen pöytäkirjoineen
  • lisä- ja muutostöiden tarkastaminen
  • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • ns. projektinjohtajan tehtävät
  • takuuajan tehtävät